Pozyskujemy dotacje z UE na otwarcie firmy i rozpoczęcie działalności gospodarczej.

terminowo

kompleksowo profesjonalnie

Biuro Usług Finansowo-Księgowych

Misją firmy jest wysoka jakość obsługi finansowo-księgowej, czyli zadowolony klient skupiony na rozwijaniu własnej działalności.

O FIRMIE

"FK-Complex" Biuro Usług Finansowo-Księgowych Brygida Cheńska jest firmą działającą na podstawie wpisu do ewidencji gospodarczej wydanego w 2008 roku przez Wójta Gminy Długołęka.
Posiadam certyfikat do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych pod nr 8455/2004 oraz uprawnienia Biegłego Rewidenta nr 12442.

Od początku działalności szczególną uwagę przywiązuję do wysokiej jakości usług. Osiągnięcie tego gwarantują mi kwalifikacje, kompetencje i fachowość potwierdzone wieloletnią praktyką pracy w dużych firmach korporacyjnych, w tym na stanowisku Głównego Księgowego.

Posiadam obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, związanej z prowadzeniem działalności.
Biuro działa w oparciu o program finansowo-księgowy firmy InsERT S.A. i Sage Sp. z o.o. (system Symfonia).
Posługuję się również językiem angielskim.

OFERTA

Biuro świadczy usługi w zakresie:

Oferuję bezpłatną pomoc dla przedsiębiorców, którzy zamierzają otworzyć własną działalność gospodarczą. Pomagam w zgłoszeniu do Urzędu Miasta/Gminy, Urzędu Skarbowego oraz ZUS.

MODELE WSPÓŁPRACY

1. Tradycyjny model.

Biuro Rachunkowe kompleksowo obsługuje księgowość, sprawy kadrowe. Księgowanie odbywa się w tradycyjny sposób po dostarczeniu przez klienta dokumentów.

2. Tradycyjny model + współpraca on-line.

Klient biura dodatkowo otrzymuje możliwość wglądu w swoje dane finansowo-księgowe w trybie "tylko do odczytu", z którego może korzystać z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie, za pomocą internetu. Ponadto może korzystać z pewnych modułów oprogramowania biura rachunkowego, wspomagających procesy biznesowe w swojej firmie (np. moduł Faktury).

3. Nadzór nad księgami handlowymi klienta.

Klient sam rejestruje zdarzenia księgowe na własnym programie księgowym w swojej siedzibie, które są na bieżaco sprawdzane i nadzorowane przez moje biuro. Biuro sporządza deklaracje podatkowe, rozliczenia dla ZUS oraz pozostałe deklaracje wymagane przepisami prawa polskiego i może je składać w urzędach w odpowiednich terminach.

Brygida Cheńska
"FK-Complex" Biuro Usług Finansowo-Księgowych
ul. Polna 30, 55-093 Kiełczów
NIP 8981123099

tel. 607-440-578
email: fkcomplex@idsl.pl
fkcomplex.idsl.pl